dinsdag, 18. februari 2014 - 17:02 Update: 03-07-2014 0:42

Geen Nederlands Symfonie Orkest voor Het orkest van het Oosten

foto van orkest | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Het blijft aan het in Enschede gevestigde Het orkest van het Oosten verboden om de naam Nederlands Symfonie Orkest te voeren. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag, in een door het Nederlands Philharmonisch Orkest ingesteld hoger beroep, beslist.

Het Nederlands Philharmonisch orkest heeft tegen de door Het orkest van het Oosten in 2011/2012 ingezette naamswijziging bezwaar omdat over het voeren van de naam in 1996/1997 tussen de directeuren van de beide orkesten afspraken zijn gemaakt. Volgens het hof heeft het Orkest van het Oosten ten onrechte gemeend dat het niet meer is gebonden aan een eerder, in juni 2013, door het hof in dit geschil uitgesproken veroordeling.

Provincie:
Tag(s):