donderdag, 4. december 2014 - 13:33

Geen schadevergoeding voor Remzi Cavdar

Geen schadevergoeding voor Remzi Cavdar
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De William Schrikker Groep hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de 21-jarige Remzi Cavdar die tien jaar lang in diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten verbleef. De rechtbank oordeelt dat de jeugdhulpverleningsorganisatie niet tekort is geschoten in haar zorg voor de jongen.

Remzi Cavdar had een rechtszaak aangespannen tegen de William Schrikker Groep (WSG), een landelijke organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De jongen vond dat de WSG tekort is geschoten in haar zorgplicht en vorderde schadevergoeding, voor een nader te bepalen bedrag.

Instellingen

De Cavdar verwijt de WSG dat de organisatie hem tien jaar lang in verkeerde instellingen heeft geplaatst, waardoor hij structureel ondergestimuleerd is geweest. De WSG plaatste de jongen van zijn vierde tot zijn veertiende levensjaar in diverse instellingen voor zwakbegaafden en verstandelijk gehandicapten. Uit de onderzoeken in de eerste jaren bleek dat de jongen matig of licht zwakzinnig was, vanaf 2005 wezen zijn testen op een gemiddelde intelligentie.

De WSG is niet tekortgeschoten in haar zorg voor de Cavdar, oordeelt de rechtbank. De WSG heeft zich steeds gebaseerd op rapporten van artsen en deskundigen die constateerden dat de jongen op zwakzinnig niveau presteerde. Bovendien is niet gebleken dat de jongen tijdens de eerste jaren slecht zou zijn begeleid in de ontwikkeling van zijn mogelijkheden.

 

Ook is de WSG niet nalatig geweest in het vinden van een geschikte school en een geschikt pleeggezin voor Cavdar. Hoewel als gevolg van wachtlijsten voor instellingen en beperkte capaciteit in pleeggezinnen meermaals sprake is geweest van onwenselijke situaties, valt dat niet te verwijten aan de WSG.