dinsdag, 18. maart 2014 - 12:09 Update: 03-07-2014 0:40

Geen vervolging Twents ziekenhuis om veroordeelde neuroloog

Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Archief EHF
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Rotterdam

De officier van justitie die het onderzoek leidde naar het Twentse ziekenhuis waar een inmiddels door de rechtbank veroordeelde neuroloog werkte, heeft besloten het ziekenhuis niet verder te vervolgen.

Enkele ex-patiënten van de neuroloog hadden aangifte gedaan tegen het ziekenhuis, de Stichting Medisch Spectrum Twente, en voormalige bestuurders daarvan wegens het medeplegen van mishandeling door het stellen van onjuiste diagnoses. Het bestuur van het MST, de belangenbehartiger van de ex-patiënten en de aangevers zelf zijn dinsdag door het OM op de hoogte gesteld van de beslissing.


Volgens het openbaar ministerie heeft onderzoek naar de aangifte geen vermoeden van een strafbaar feit opgeleverd ten aanzien van de oud-bestuurders en andere werknemers van het ziekenhuis. Het MST en de bestuurders waren er tot het vertrek van de neuroloog niet van op de hoogte dat de hij bij vele patiënten een onjuiste diagnose had gesteld. Tot aan 2003 ging het slechts om enkele incidenten die als op zichzelf staand werden beschouwd en afgewikkeld. Het MST ontzegde de dokter eind 2003 de toegang nadat bekend was geworden dat deze voor zijn medicijnverslaving recepten van collega’s had gebruikt. De zorg aan de ex-patiënten van de neuroloog werd overgenomen door diens collega’s.


Van strafbaar nalaten van zorg door het MST, of oud-bestuurders, of het medeplegen van mishandeling met de ex-neuroloog is niet gebleken, aldus de officier van justitie. Daarnaast heeft het ziekenhuis in de jaren daarna, toen duidelijk werd wat er mogelijk allemaal was gebeurd, meegewerkt aan alle onderzoeken die er zijn geweest. Bovendien zijn er inmiddels ruim 10 jaar verstreken en hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de invulling van de rol die de Raad van Bestuur heden ten dage in een ziekenhuis heeft met betrekking tot de patiëntveiligheid. De aangevers kunnen over de beslissing van de officier een zogenoemde artikel 12 klacht indienen bij het Hof in Arnhem.


De ex-neuroloog werd in februari tot drie jaar cel veroordeeld wegens onder andere mishandeling van patiënten door het stellen van foute diagnoses. Het OM en de ex-neuroloog zelf zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Provincie: