donderdag, 20. februari 2014 - 20:44 Update: 03-07-2014 0:41

Gemeente Amsterdam zet mes in personeels-bestand

Foto van Amsterdam CS | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat door middel van een reorganisatie 900 van de in totaal 12.900 banen schrappen tot en met 2016. Dit meldt de gemeente donderdag.

De huidige zesentwintig diensten, met uitzondering van de Bestuursdienst, verdwijnen. De gemeente Amsterdam gaat werken in vier nieuwe clusters: Sociaal & Veilig, Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Ondersteunende Bedrijfsvoering.

De essentie van de vorming van de clusters is dat ze flexibel worden ingericht voor de specifieke doelen en vraagstukken van de stad. Het levert een heldere taakverdeling en minder overlap tussen organisatieonderdelen op. En het levert meer tijd, geld en energie op daar waar het nodig is. De bestuursdienst wordt een compacte concern- en bestuursstaf.

Elk cluster bestaat uit een aantal resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's).Deze eenheden werken samen met partners in de stad aan resultaten op een specifiek terrein. Bijvoorbeeld een RVE Sport, een RVE Jeugd of een RVE Vastgoed. Ze hebben een scherp afgebakend terrein. Dit maakt ze in de meeste gevallen klein in omvang en flexibel inzetbaar. Als de taak ophoudt of verandert is ingrijpen in de eenheid relatief gemakkelijk.

Door met vier clusters te werken kunnen ambtenaren makkelijker daar binnen de hele gemeentelijke organisatie worden ingezet waar hun expertise en ervaring gewenst is. In de nieuwe structuur komen minder managementlagen. De gemeentesecretaris is vanaf 2014 eindverantwoordelijk. Dat betekent dat alle gemeente-ambtenaren vanaf 2014 onder zijn leiding vallen. Ook de ambtenaren van de bestuurscommissieorganisaties.

Planning
De verandering in de organisatie wordt de komende jaren tot 2016 gefaseerd doorgevoerd. De clusters Dienstverlening & Informatie en Ondersteunende Bedrijfsvoering kunnen al snel worden gevormd. De vorming van de andere clusters vergt meer tijd. Vanwege de veranderingen in het Bestuurlijk Stelsel worden ook de nieuwe bestuurscommissieorganisaties snel opgetuigd.

Dit besluit van het College van B&W wordt aan de Centrale Ondernemingsraad voorgelegd en op 27 juni in de Raadscommissie EZP besproken. Om de organisatieontwikkeling meteen te kunnen uitvoeren worden een programmadirecteur en de kwartiermakers van de te vormen clusters benoemd.

Deze programmaorganisatie maakt uitgewerkte plannen voor de ontwikkeling van de clusters en de bestuurscommissies. In september staat het definitieve besluit inclusief de nadere uitwerking van de plannen op de agenda van het College van B&W.