maandag, 3. maart 2014 - 8:17 Update: 03-07-2014 0:41

Gemeente-schoonmakers poetsen Gronings stadhuis

foto van schoonmaker | fbf archief
Foto: fbf archief
foto van schoonmaker | fbf archief
Foto: fbf archief
Groningen

Maandagavond geven de schoonmakers van de gemeente Groningen het stadhuis een grondige poetsbeurt. Ze doen dit om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk waar ze elke dag mee te maken hebben: “We krijgen gewoon niet genoeg tijd om ons werk goed te doen.”

De schoonmakers gaan het stadhuis oppoetsen met extra mensen, om het een keer écht schoon te krijgen. Normaal gesproken hebben ze daar geen tijd voor. Schoonmaker Rendel Djaoen, schoonmaakburgemeester van Groningen: “De werkdruk in de schoonmaak is beestachtig en het houdt een keertje op. Met iedere aanbesteding wordt het erger. Bij de onderhandelingen met onze bazen zien we geen enkele vooruitgang. We zijn er helemaal klaar mee!”

De schoonmakers gaan alle politieke partijen in het stadhuis om steun vragen voor hun pleidooi voor genoeg tijd om hun werk te doen en een professionele schoonmaaksector.

Aanbesteding
In november vorig jaar voerden schoonmakers van de gemeente Groningen actie voor respect en voor hun toekomst. Ze vroegen toen aandacht voor de problematiek rond Europese aanbestedingen, waardoor ze met tientallen schoonmakers in de knel kwamen. Na het presenteren van de schoonmaakburgemeester en een bezetting van het stadhuis, werden hun eisen ingewilligd en hield iedereen zijn baan. Toch is hun situatie nog verre van ideaal. Een toetsingscommissie die moest toezien op de afspraken die na de eerdere acties gemaakt werden, is opgeheven omdat de verschillende schoonmaakbedrijven simpelweg niet in staat bleken de gemaakte afspraken uit te voeren. De politieke partijen krijgen zo vlak voor de gemeenteraadverkiezingen de keuze voorgelegd “inbesteden: Ja / Nee”.