maandag, 7. juli 2014 - 9:43 Update: 07-07-2014 11:35

Gemeente Utrecht mag boten Zandpad sluiten

exploitatievergunning, prostitutie boten, zandpad
Foto: Google Earth
Utrecht

De gemeente Utrecht mag de exploitatievergunning voor prostitutieboten aan het Zandpad en ramen aan de Hardebollenstraat intrekken en de aanvragen voor nieuwe vergunningen weigeren.

Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een beroepsprocedure beslist.

Procedure

In juli 2013 trok de gemeente Utrecht de vergunningen van de exploitant in nadat er misstanden werden geconstateerd. Volgens de gemeente waren er aanwijzingen van mensenhandel en werd er slecht toezicht gehouden. Dit zou een gevaar voor de openbare orde opleveren. De exploitant maakte bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Nadat de gemeente het bezwaar in september/oktober 2013 ongegrond verklaarde, begon de exploitant een beroepsprocedure bij de rechtbank. De kern van het geschil was of de gemeente terecht heeft vastgesteld dat er aanwijzingen voor mensenhandel waren.

Aanwijzingen voor mensenhandel

De rechter oordeelde dat de gemeente voldoende heeft aangetoond dat er aanwijzingen waren voor mensenhandel. Dit blijkt uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel binnen de seksinrichting van de exploitant. Een slachtoffer werd bijvoorbeeld door de politie in de achtste maand van haar zwangerschap van haar werkplek gehaald en moest werken terwijl zij een gebroken enkel had. Ook werkten verschillende prostituees uitzonderlijk lange werkdagen of -weken, werden zij gehaald, gebracht en tussentijds gecontroleerd door hun ‘pooier’ en hadden zij bepaalde tatoeages. In deze branche zijn dit signalen voor gedwongen prostitutie. De exploitant had deze signalen moeten opmerken en moeten melden bij de politie. De verantwoordelijkheid hiervoor lag niet alleen bij de (inmiddels ontslagen) managers maar ook bij de exploitant zelf. 

Gevaar

De aanwezigheid van signalen van mensenhandel en de vaststelling dat de exploitant onvoldoende toezicht heeft gehouden, maken dat er gevaar bestaat voor de openbare orde. De vrouwen konden onder toezicht van de exploitant niet vrij en veilig werken. De rechter oordeelde daarom dat de gemeente de vergunningen mocht intrekken en de aanvragen voor nieuwe vergunningen mocht weigeren.

De voorzieningenrechter had in een eerdere procedure al besloten dat de ramen voorlopig gesloten moesten worden. Met de beslissing van vandaag blijven de ramen dicht.