vrijdag, 14. maart 2014 - 11:46 Update: 03-07-2014 0:40

Gemeenten hebben grote zorgen over zorgverlening

Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van bejaarde verpleeghuis zorg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Een groot aantal gemeenten denkt volgend jaar niet of nauwelijks in staat te zijn om de zorg voor ouderen en gehandicapten te organiseren. De Volkskrant hield een enquête bij gemeenten en 40 procent denkt in de knel te komen.

Vanaf volgend jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en opvang van chronisch zieken en gehandicapten die niet wonen in een instelling. Ook voor thuishulp moeten mensen bij de gemeente zijn. Het plan van het kabinet is bedoeld om de zorg efcienter te organiseren doordat lokaal bestuur dichter bij de mensen staat dan de landelijke overheid.

De overheveling van de verantwoordelijkheid gaat gepaard met een bezuiniging van 40 procent. Van de ondervraagde gemeenten zegt de helft geen idee te hebben hoe zij moeten bezuinigen op de zorg die zij moeten gaan verlenen. Een van de meest genoemde opties is het wegbezuinigen van thuishulp voor hogere inkomens. Dit zou volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) juridisch onhaalbaar zijn omdat bij de aanvraag van thuiszorg het inkomen niet meegewogen mag worden. Wel kan een hogere eigen bijdragen worden gevraagd. 

Provincie: