vrijdag, 20. juni 2014 - 19:42 Update: 03-07-2014 0:34

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen bereikt hoogste stand in 3 jaar

Foto van appeltje voor de dorst pensioen | Archief EHF
Foto: Archief EHF

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen naar 112%.

Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 111%. Door deze stijging heeft de dekkingsgraad de hoogste stand bereikt sinds april 2011. De (lichte) toename van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen - wordt met name veroorzaakt door positieve rendementen van pensioenfondsen op aandelen en vastrentende waarden. Dit meldt De Nederlandsche Bank vrijdag op de site.

De daling van kapitaalmarktrente zorgde ervoor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is gestegen. Ook de ontwikkeling van de aandelenkoersen is gunstig geweest voor de dekkingsgraad. De AEX steeg tussen eind maart en eind mei met 1,0% en de MSCI-World Index met 2,4%. Aan de andere kant is de rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling  gedaald, wat een toename van de technische voorzieningen tot gevolg had. Per saldo hebben al deze ontwikkelingen geleid tot een stijging van de dekkingsgraad in mei met één procentpunt.  

Van de 275 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind mei 2014 11 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit betekent overigens niet per definitie dat deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Per ultimo mei waren er ongeveer 425.000 actieve deelnemers en 200.000 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In het kader van de overgang naar een nieuw FTK is in 2012 afgesproken dat fondsen die opnieuw in een tekortsituatie geraken, dit in principe mee kunnen nemen in hun beleid bij de start van het nieuwe FTK, ervan uitgaande dat dit 1 januari a.s. in werking treedt.

Categorie: