dinsdag, 16. december 2014 - 12:41 Update: 16-12-2014 20:15

Gemiddelde wachttijd voor patiënt in 2014 gestegen

Foto van ziekenhuisafdelingen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Als patiënten te lang moeten wachten voor een bepaalde behandeling in het ziekenhuis, moet de zorgverzekeraar zorgen voor een passend alternatief. Patiënten maken nog nauwelijks gebruik van deze wachtlijstbemiddeling. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten patiënten hier beter over informeren, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uit de Marktscan Medisch specialistische zorg van de NZa blijkt dat de landelijke gemiddelde wachttijd in 2014  licht is gestegen. Zo is bijvoorbeeld een lichte stijging van de gemiddelde wachttijd voor polikliniekbezoeken te zien in 2014. Voor 7 medisch specialismen waren de gemiddelde wachttijden in 2014 bovendien langer dan de normen voor die wachttijden. In 2013 waren de wachttijden bij 6 specialismen hoger dan die norm.

Wachtlijstbemiddeling nodig in dunbevolkte gebieden

Zorgverzekeraars zijn verplicht om te zorgen dat hun verzekerden niet langer dan de zogenoemde Treeknormen hoeven te wachten voordat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Uit de marktscan blijkt dat vooral patiënten in dunbevolkte gebieden extra moeten reizen om binnen de normen voor de wachttijd terecht te kunnen bij een ziekenhuis. In deze analyses zijn buitenlandse ziekenhuizen niet meegenomen.

Maar 3% van de patiënten maakt gebruik van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar
Aanvullend heeft de NZa voor de marktscan laten onderzoeken in hoeverre patiënten gebruik maken van alternatieven als zij moeten wachten. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder het consumentenpanel van Motivaction, blijkt dat 77% van de respondenten binnen vier weken (de Treeknorm) voor een afspraak terecht kan. Vorig jaar was dit nog 88%. De respondenten maken desondanks, net als in voorgaande jaren, nauwelijks gebruik van wachttijdbemiddeling. Slechts 3% van de respondenten heeft hier gebruik van gemaakt.

Meer informatie nodig over wachttijden en wachtlijsbemiddeling

Ziekenhuizen, behandelcentra en zorgverzekeraars moeten patiënten goed informeren over wachttijden en de mogelijke alternatieven die er zijn. Bij een naturaverzekering moet de zorgverzekeraar de zorg tijdig (laten) leveren aan zijn verzekerden. Bij een restitutieverzekering moet de zorgverzekeraar zich desgevraagd inspannen om de verzekerde te bemiddelen naar een zorgaanbieder die de zorg tijdig kan verlenen.

Financiële gegevens beschikbaar in het voorjaar 2015

De Marktscan Medisch specialistische zorg bevat verder nog informatie over het marktgedrag, de kwaliteitsindicatoren en de contracten in de medisch specialistische zorg. In het voorjaar van 2015 verschijnt een tweede deel van deze Marktscan, met daarin de financiële gegevens van ziekenhuizen en behandelcentra in 2012 en 2013.