dinsdag, 1. juli 2014 - 18:59 Update: 03-07-2014 0:33

Gespreid betalen verkeersboetes uitgebreid

foto van controle chauffeur | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De mogelijkheden om verkeersboetes in meerdere termijnen te betalen worden uitgebreid. Dit geldt alleen voor personen waarvan vaststaat dat zij hun boete wel willen, maar niet kunnen betalen en bij wie de inzet van dwangmiddelen (zoals gijzeling) zou leiden tot evident onredelijke situaties.

Gespreide betaling van verkeersboetes is nu alleen nog maar mogelijk in gevallen waarbij sprake is van ernstige schuldenproblematiek en (vrijwel altijd) in combinatie met een strafrechtelijke boetes. Dat schrijven minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2015 wordt ook ingezet op het vergroten van het betaalgemak van (verkeers)boetes. Daarbij gaat het om betalen via Ideal, (flits)foto’s opvragen en op langere termijn online het actuele beeld van openstaande zaken te bekijken. Deze maatregelen zullen naar verwachting verder bijdragen aan een snelle en zekere inning van financiële sancties. Verder wordt op dit moment nog onderzocht in hoeverre een meer algemene vorm van gespreide betaling de effectiviteit van de inning van boetes verder kan vergroten.

Provincie: