dinsdag, 5. augustus 2014 - 17:20 Update: 05-08-2014 17:31

Gevangenisstraf van 10 jaar voor doodslag op Nathalie W.

uitspraak,  gerechtshof, Nathalie B.,
Foto: Archief EHF
Arnhem

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de Dennis V. die verdacht werd van doodslag op de 23-jarige Nathalie W. te Almelo in 2010.

De procedure bij de rechtbank
De rechtbank Overijssel had de verdachte veroordeeld ter zake doodslag en hem bestraft met een gevangenisstraf van negen jaren. Daarnaast had de rechtbank de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd.

De procedure bij het gerechtshof
De raadsman van verdachte, mr. J. Peters, heeft tijdens de inhoudelijke behandeling op 22 juli 2014 bepleit dat alternatieve delictscenario’s onvoldoende door het onderzoeksteam zijn onderzocht en dat er sprake is van onherstelbare vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek. Om die reden was de raadsman van mening dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard moest worden. Voorts heeft de raadsman vrijspraak bepleit omdat er onvoldoende bewijs tegen verdachte zou zijn.

Het hof acht, net als de rechtbank en de advocaat-generaal, bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Het hof heeft de verweren van de raadsman verworpen en in het arrest uiteengezet op basis waarvan het tot bewezenverklaring komt van de ten laste gelegde doodslag.

Uit de sectie op het stoffelijk overschot is gebleken dat het slachtoffer door verwurging om het leven is gekomen. Volgens het hof wijzen digitale sporen die op de computer van het slachtoffer zijn aangetroffen erop dat verdachte degene was die in de nacht van 10 op 11 december 2010 in de woning van Nathalie W. in Almelo was en ondersteunen de resultaten van het forensisch DNA-onderzoek de conclusie dat verdachte Nathalie om het leven heeft gebracht. Voorts hecht het hof belang aan de wisselende en tegenstrijdige verklaringen die verdachte gedurende het onderzoek heeft afgelegd.

De straf
Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat-generaal een gevangenisstraf van twaalf jaren gevorderd. Het hof komt tot een hogere straf dan door de rechtbank is opgelegd, te weten een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren. Niet alleen heeft verdachte een einde gemaakt aan het leven van een jonge vrouw, maar bovendien heeft hij daarmee onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden en dierbaren van het slachtoffer. Daarbij heeft ook een rol gespeeld dat de verdachte geen verantwoordelijkheid heeft willen nemen of opening van zaken heeft willen geven.

Het is voor nabestaanden erg belangrijk te weten hoe de laatste ogenblikken van het slachtoffer zijn geweest. De verdachte is in het kader van de procedure bij het gerechtshof in het Pieter Baan Centrum onderzocht.

De deskundigen daar concludeerden dat er bij de verdachte geen sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens en hebben het hof geadviseerd om verdachte volledig toerekeningsvatbaar te achten voor het tenlastegelegde feit. Om die reden heeft het hof, anders dan de rechtbank, niet de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd.

Provincie: