woensdag, 5. november 2014 - 10:01 Update: 05-11-2014 16:03

Gezeik tegen Koninklijk Paleis moet afgelopen zijn

Maatregelen tegen wildplassen tegen Koninklijk Paleis Amsterdam
Foto: fbf
Amsterdam

Wie het straks in zijn hoofd haalt om te gaan wildplassen tegen het Koninklijk Paleis in Amsterdam, komt letterlijk in de spotlights te staan. De beheerder het Rijksvastgoedbedrijf is de schade die ontstaat aan het paleis door wildplassers meer dan zat.

De gevel van het Koninklijk Paleis Amsterdam is tussen juni 2009 en eind 2011 grondig gerenoveerd. Al snel daarna trad door wildplassen en vervuiling weer verval op. Door het dagelijkse schoonspuiten ontstonden zoutkristallen die uiteindelijk verwoestend zijn voor de zandstenen gevel. Als tijdelijke maatregel is daarom een bouwhek voor de arcade geplaatst. Dit hek is het paleis onwaardig, doet afbreuk aan het monument en doet geen recht aan de plek in de publieke ruimte. Door andere maatregelen te nemen kan het hek nu weg en blijft het resultaat van de eerdere renovatie beschermd.

Spotlights

Zo wordt het paleis in december uitgerust met lampen die deels gekoppeld zijn aan bewegingssensoren. Als verlichting niet voldoende helpt, volgen er zwaardere maatregelen. Daarnaast blijft wildplassen uiteraard strafbaar (boete 140 euro).

‘Urilift’

Als dat niet voldoende helpt, volgt als tweede stap een ‘urilift’ in de buurt van het paleis: een urinoir dat overdag onder de grond verzonken is maar ’s avonds omhoog komt. 

‘pop-up’-hek

Als ook dat nog onvoldoende effect heeft, worden er zwaardere bouwkundige maatregelen genomen. Te denken valt aan fijnmazige schermen in de openingen van de arcade en aan hekjes of palen met kettingen voor de gevel. Ook zou de bestaande trap voor de arcade vergroot kunnen worden, eventueel met een ‘pop-up’-hek van spijlen die overdag in de trappartij verdwijnen.

 

Provincie:
Tag(s):