donderdag, 3. juli 2014 - 21:48 Update: 04-07-2014 19:06

Gezondheidsraad bezorgd over gebruik Ritalin

pillen, midicijn, adhd
Foto: Archief FBF

De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige problemen in het hulpcircuit terecht te komen.

Middel te snel ingezet

De Gezondheidsraad is bezorgd over deze ontwikkeling. Volgens de Raad zou het middel te snel worden ingezet.bij kinderen er is er te weinig aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van Ritalin. Dit blijkt uit de publicatie van de Gezondheidsraad 'ADHD: Medicatie en Maatschapprij' die donderdag verscheen. Volgens de Raad gaat de stijging van het aantal ADHD-diagnoses gelijk op met de stijging van het gebruik van Ritallin. De Raad denkt dat er te makkelijk Ritalin wordt voorgeschreven. Op korte termijn werkt dit middel wel goed, maar het kan wel bijwerkingen als slaapproblemen, nervositeit en hoofdpijn geven. Daarbij is het niet bekend of het middel op de lange termijn ook nog werkt.

Toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag

Volgens de Gezondheidsraad zijn de toegenomen prestatiedruk en afgenomen tolerantie van afwijkend gedrag belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor is onvoldoende bekend over gepaste zorg. Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid reageert donderdag in de media op publicaties van de Gezondheidsraad. Ook hij deelt de zorgen van de Raad over het toegenomen medicijngebruik; 'We moeten heel alert zijn op die trend. Tenslotte weten we niet alles over de effecten van medicatie, zeker op lange termijn. Tegelijkertijd waak ik nadrukkelijk ook voor onderbehandeling. ADHD is gebaat bij professionele behandeling, zo nodig met medicijnen.'