maandag, 13. januari 2014 - 19:29 Update: 03-07-2014 0:44

GGD Fryslân pleit voor landelijk onderzoek dioxine-eieren

Foto van kip | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van kip | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Harlingen

In september 2013 zijn in eieren van kippen van sommige gezinnen in en bij Harlingen te veel dioxines aangetroffen. In opdracht van de gemeente Harlingen is GGD Fryslân in samenwerking met het RIVM en RITKILT een vervolgonderzoek gestart.

Uit dit vervolgonderzoek komt naar voren dat de hoeveelheid dioxinen die in de eieren gemeten zijn in lijn liggen met de resultaten van het onderzoek van Toxicowatch in september. Daarnaast zijn in het patroon van de verschillende soorten dioxines in de eieren geen afwijkingen aangetroffen ten opzichte van de dioxines in eieren van hobbyboeren elders in Nederland.  Dit betekent dat er geen specifiek Harlinger patroon is gevonden. Onderzoek en resultaten Het RIVM heeft in opdracht van de gemeente Harlingen in december zeer nauwkeurige metingen laten doen door RIKILT. 

Dit is een laboratorium dat gespecialiseerd is in voedselveiligheid en landelijke en Europese taken heeft om de kwaliteit en betrouwbaarheid van andere laboratoria te borgen. Ten behoeve van het onderzoek zijn eieren onderzocht van zes hobbykippenhouders die zich, na een oproep van de gemeente, hadden aangemeld voor het onderzoek. Hiervan waren vier al door Toxicowatch onderzocht. Het gaat om adressen van particulieren met een klein aantal kippen.

Van deze adressen zijn er vier met een hoeveelheid dioxines die groter is dan de wettelijke norm voor de verkoop van eieren.  

Landelijk onderzoek gewenst

De GGD heeft de bewoners van de zes adressen benaderd en gaat met hen in overleg over te nemen maatregelen. De gemeente gaat een aantal maanden later opnieuw onderzoek doen of de hoeveelheid dioxines in de eieren gewijzigd zijn. Het is niet verboden om de eieren te eten, maar de GGD blijft het eten van veel eieren van eigen kippen afraden. Dit geldt met name voor kinderen en personen die nog kinderen willen krijgen. 

Omdat er geen specifiek Harlinger probleem is aangetroffen, is een landelijke aanpak van de hoeveelheid dioxines in eieren van particulieren met een klein aantal kippen wenselijk. De GGD zet zich hiervoor in. Ook zijn hierover inmiddels Kamervragen gesteld.

Provincie:
Tag(s):