vrijdag, 3. oktober 2014 - 14:44 Update: 03-10-2014 14:54

GGD gaat veiligheid jeugdinternaten controleren

GGD gaat veiligheid jeugdinternaten controleren
Foto: Archief EHF
Den Haag

De GGD gaat minstens één keer per jaar alle jeugdverblijven bezoeken. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vanaf 1 juli 2015 moeten alle jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten, aan nieuwe wettelijke regels voldoen. Gemeenten gaan toezicht houden op de strengere eisen, die bedoeld zijn om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten. 

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van dit wetsvoorstel. Onderdeel van de nieuwe regels is dat in alle internaten voortaan een vertrouwenspersoon moet zijn en dat alle medewerkers verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten hebben. Door de nieuwe wetgeving gelden in alle gemeenten en voor alle internaten voortaan dezelfde regels. Zo weten de internaten waar ze aan toe zijn en kunnen gemeenten beter toezicht houden.

De regels gelden voor alle private internaten, dus ook voor bijvoorbeeld opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. Ze zijn grotendeels gebaseerd op de regels die nu al voor schippersinternaten gelden. Vorig jaar zijn met gemeenten en besturen van Turks-Nederlandse internaten al vrijwillig afspraken gemaakt om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten.

Provincie: