maandag, 22. september 2014 - 20:53

Google schenkt 1.000.000 dollar aan NEMO

Google schenkt 1.000.000 dollar aan NEMO
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Google heeft 1.000.000 dollar geschonken aan Science Center NEMO. Deze donatie is bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van NEMO gericht op de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van wetenschap en techniek.

Hierbij ontwikkelen basisschoolkinderen de benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw, waaronder creativiteit, probleemoplossend vermogen, en ict-geletterdheid. 

Science Center NEMO zal het geld gebruiken om -in samenwerking met het Platform Bèta Techniek- van 2015 tot en met 2019 een programma uit te voeren waarbij kinderen van de basisschoolleeftijd (voor geïnteresseerde kinderen in alle Nederlandse regio's waarbij speciale aandacht uitgaat naar het betrekken van meisjes en kinderen uit achterstandswijken bij het programma) in aanraking gebracht worden met het digitale domein. Dit gebeurt door hen te leren programmeren in naschoolse programmeerclubs., gekoppeld aan het bezoek aan de nieuwe wiskundetentoonstelling Wereld van Vormen in NEMO, waarin Google hoofdpartner wordt. 

Met het programma leren kinderen hoe ze 3D-objecten kunnen programmeren en manipuleren. In de tentoonstelling Wereld van Vormen leren de kinderen hoe ze wiskunde nog meer kunnen gebruiken om de wereld om hen heen te ontrafelen of er vorm aan te geven. Elk kind dat meedoet aan de naschoolse activiteit krijgt de mogelijkheid om NEMO gratis te bezoeken en kan zijn gemaakte design uitprinten op een 3D printer in NEMO.
Staatssecretaris Sander Dekker: 'We hebben nu en in de toekomst een grote behoefte aan technici. Het is daarom van belang dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en zien hoe leuk en interessant techniek kan zijn. Waar kan dat beter dan in NEMO? Deze samenwerking met Google biedt perspectief voor samenleving en bedrijfsleven, maar nog belangrijker: het biedt de mooiste kansen voor deze kinderen.'

James van Thiel, director Google Nederland: 'Nederlanders houden van het digitale leven: ze behoren tot de meest actieve internetgebruikers wereldwijd. Maar wij zouden graag zien dat ze ook een van de meest actieve bouwers van het internet worden. Om dit te laten gebeuren, moeten er meer kinderen enthousiast gemaakt worden voor wiskunde en programmeren - vaardigheden die van cruciaal belang zijn in de digitale economie. Daarom zijn we enorm blij dat NEMO en het Platform Bèta Techniek dit project gestart zijn.'

Michiel Buchel, algemeen directeur NEMO: 'NEMO vindt dat er op scholen en ook daarbuiten meer aandacht moet komen voor wetenschap en techniek, waarbij kinderen op een actieve manier leren door hands-on activiteiten. Hierdoor worden ze geïnspireerd hun eigen talenten te ontwikkelen. De unieke combinatie van een link tussen de tentoonstelling over wiskunde in NEMO en de naschoolse programmeerclubs in de eigen regio stimuleert kinderen van verschillende achtergronden en interesses om mee te doen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):