woensdag, 5. maart 2014 - 10:39 Update: 03-07-2014 0:41

Greenpeace sluit eigenhandig oude kerncentrales in Europa

Foto van kerncentrale Borssele | FBF
Foto: fbf
Amsterdam

In zes landen hebben ruim 240 actievoerders van Greenpeace vanmorgen geprotesteerd tegen de verouderde kernreactorvloot in Europa.

In onder meer België betraden 50 actievoerders het terrein van de centrale in Tihange. In Zwitserland bezetten ruim 100 actievoerders de centrale van Beznau en in Zweden beklommen verschillende actievoerders de centrale van Oskarshamns. Ook in Frankrijk, Spanje en Nederland vonden protesten plaats. Zo werd op de koepel van Borssele een filmprojectie van een kernramp getoond.

De acties zijn een reactie op de Europese overheden die steeds vaker vergunningen afgeven om de levensduur van kerncentrales met tientallen jaren te verlengen. ‘Borssele is gebouwd voor een levensduur van veertig jaar’, legt Jorien de Lege, campagneleider kernenergie bij Greenpeace uit. ‘Vorig jaar kreeg de centrale echter een vergunning om nog 20 jaar open te blijven. Zo gaat het in heel Europa. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die versleten kerncentrales. De risico’s zijn onverantwoord hoog en het feit dat de nucleaire industrie daar niets voor hoeft te betalen, is pure concurrentievervalsing.’

Greenpeace publiceert vandaag het rapport ‘Lifetime extension of ageing nuclear powerplants – entering a new era of risk’. Hierin betogen onafhankelijke wetenschappers dat kerncentrales alleen levensduurverlenging zouden mogen krijgen als de extra risico’s die dit met zich meebrengt ook daadwerkelijk worden verzekerd op kosten van de nucleaire industrie.

Alleen in Europa zijn er al 66 centrales die 30 jaar of ouder zijn, 25 centrales zijn 35+ en 7 centrales (waaronder Borssele) zijn de 40 reeds gepasseerd.