maandag, 17. november 2014 - 10:29 Update: 17-11-2014 10:39

GroenLinks: 'Zorgcrisis dreigt'

GroenLinks: 'Zorgcrisis dreigt'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Verreweg het grootste deel van de mensen dat WMO of AWBZ-zorg ontvangt voelt zich ‘machteloos’ en ‘onrustig.’ Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Het merendeel van de mensen dat langdurige zorg ontvangt tast in het duister over hoe hun zorg er na 1 januari uitziet, zo schrijft GroenLinks op de website.

De geënquêteerden geven aan nauwelijks extra hulp en ondersteuning van naasten te verwachten. Ze verwachten hogere kosten en minder professionele hulp. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman stelt dat “een zorgcrisis dreigt” en wil dat het kabinet een noodfonds in het leven roept.

Zorgcrisis
TNS Nipo heeft op verzoek van GroenLinks onderzoek gedaan onder mensen die te maken krijgen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ) die per 1 januari in werking treden. Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep mensen die momenteel onder de WMO en AWBZ valt. Dit is het eerste grootschalige onderzoek dat  zich specifiek richt op zorgontvangers.

De zorgen van de groep mensen die langdurige zorg ontvangen zijn groot, blijkt uit het onderzoek. Zes op de tien maken zich zorgen dat ze in 2015 meer moeten gaan betalen voor hun zorg, en de helft denkt dat er minder zorg voor hen zal zijn. Meer dan een derde maakt zich zorgen dat zij moeten wisselen van zorgverlener en daarmee hun vertrouwde gezicht verliezen. Juist de meest kwetsbare groep (de lager opgeleiden) geeft aan het slechtst geïnformeerd te zijn over de wijzigingen.

Linda Voortman: “Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend, een zorgcrisis dreigt. Dit onderzoek maakt duidelijk dat met nog maar zes weken te gaan mensen niet weten waar ze aan toe zijn, maar het ergste vrezen. Negatieve gevoelens overheersen, mensen voelen zich machteloos en zijn nog steeds niet goed geïnformeerd.”

Noodfonds
GroenLinks zal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS deze week voorstellen om een noodfonds op te richten voor schrijnende gevallen. Op die manier komt er één landelijk aanspreekpunt waar mensen die en hun noodzakelijke zorg verliezen aan kunnen kloppen.

Dit is het eerste onderzoek in een serie van drie.  Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2015 nog twee maal herhaald. Op die manier kunnen de concrete effecten van de decentralisatie en de bezuinigingen in kaart worden gebracht.

Provincie: