woensdag, 13. augustus 2014 - 14:29 Update: 13-08-2014 16:54

Grondwaterpeil te hoog voor oogst, stuwen in Limburg omlaag

Stuwen in Limburg omlaag voor aankomend oogstzeizoen
Foto: Archief EHF
Venlo

De grondwaterpeilen in Limburg zijn ongekend hoog, hierdoor is de grond op veel plaatsen drassig. Dit meldt Waterschap Peel en Maasvallei woensdag.

Loonwerkers hebben aangegeven dat het minimaal een maand duurt voordat de akkers begaanbaar zijn met zware machines. Omdat over een maand het oogstseizoen start, gaat het waterschap Peel en Maasvallei in Noord- en Midden Limburg ruim 1500 stuwen verlagen (winterniveau), zodat het watersysteem sneller leeg loopt. ‘We verwachten dat het grondwaterpeil hiermee voldoende en tijdig te verlagen’, stelt het waterschap.

De zomer van 2014 is extreem nat gebleken. Normaal kampen we met droogte, maar nu hebben we vooral wateroverlast door de extreme hoeveelheden neerslag. Ondanks alle genomen maatregelen zoals extra maaien en het verlagen van de stuwen, blijft het waterpeil in beken onverminderd hoog en de grond verzadigd. Het waterschap doet alles wat mogelijk is om maximale waterafvoer te realiseren. Zoals extra maaien, de wateraanvoer minimaliseren en de stuwen verlagen.

Meldingen
Bij het waterschap zijn de afgelopen periode veel meldingen binnengekomen die verband houden met de hoge waterstanden in beken en sloten. Het waterschap heeft ruim 100 meldingen gehad, terwijl dit er normaal 5 tot 10 zijn in deze periode. ‘Uiteraard nemen we alle meldingen serieus. En we bekijken per geval wat er mogelijk is’, aldus het waterschap.

Provincie: