woensdag, 21. mei 2014 - 13:48 Update: 03-07-2014 0:36

Haagse rechtbank stelt wet verbod pelsfokkerij buiten werking

Foto van nertsen bont | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft woensdag de wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld. De rechter deed uitspraak in een procedure van de pelsdierhouders tegen de Staat.

De rechtbank oordeelt dat vanaf 15 januari 2013 sprake is van regulering van eigendom van de pelsdierhouders en per 1 januari 2024 sprake zal zijn van een zeer zware vorm van regulering van hun eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM. Als gevolg daarvan worden de pelsdierhouders ernstig financieel getroffen.

Geen vergoeding
Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is/zal worden geboden. Daarmee is geen sprake van de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM benodigde fair balance.

Kosten gemaakt
Dit klemt te meer, daar de pelsdierhouders voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet welzijnsinvesteringen hebben moeten doen en aldus (hoge) kosten hebben moeten maken, op straffe van onmiddellijke ingang van het in deze wet neergelegde verbod.

De rechtbank heeft de Wet verbod pelsdierhouderij daarom buiten werking gesteld

Provincie: