woensdag, 14. mei 2014 - 14:07 Update: 03-07-2014 0:36

Halt aan ontgassen van schepen binnenvaart

Foto van binnenvaartschip chemisch | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal ontgassingen door varende binnenvaartschepen wordt teruggebracht. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag.

'Het ministerie, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben hierover bestuurlijk overeenstemming bereikt', aldus het ministerie.

Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen, benzeenhoudende en op termijn ook andere vluchtige stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid.

Gezamenlijk pakket van maatregelen
Overeenstemming is er over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving.

Het pakket treedt vanaf 2015 in werking en is naar verwachting in 2018-2020 volledig gerealiseerd. Samenwerking met andere overheden, met name provincies, waarvoor dit pakket van maatregelen ook relevant kan zijn, wordt gezocht.

Ontgassen
Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door middel van het ontgassen van het schip. De ruimen zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading.

Stankoverlast
De dampen die vrijkomen bij ontgassen veroorzaken soms stankoverlast. Bij langdurige blootstelling kunnen ze schadelijk zijn voor de omgeving. Met ontgasinstallaties op de wal of op het schip kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast.