maandag, 7. juli 2014 - 16:25 Update: 08-07-2014 13:41

Handtekeningen-actie tegen tolheffing op alle Duitse wegen

grens, duitsland, tol,
Foto: SXC
Den Haag

De ANWB gaat in verzet tegen de tolheffing die de Duitse minister van verkeer per 1 januari 2016 wil invoeren op alle wegen in dat land.

De bond begint vandaag een online petitie waar Nederlanders hun mening kenbaar kunnen maken. De ANWB zal deze reacties bundelen en te zijner tijd aan vertegenwoordigers van het Europarlement in Brussel aanbieden. Ook Duitsland zelf zijn de plannen voor tol omstreden. De oppositie in de bondsdag twijfelt ernstig aan de haalbaarheid ervan.

De Duitse plannen zijn ingegeven om extra geld te genereren om de infrastructuur in dat land te kunnen bekostigen. De staat van onderhoud van het wegennet in dat land is zwaar onder de maat. De ANWB voert aan de automobilisten uit het buitenland via de accijns op benzine en diesel hun bijdrage leveren aan de staatskas.

Verder wijst de ANWB erop dat invoering van tol haaks staat op het principe van het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie.

Ook is de tolheffing discriminerend voor buitenlanders omdat Duitse ingezetenen via hun belasting deels gecompenseerd worden voor de kosten van het vignet. Dat maakt het plan des te onacceptabeler, zo vindt de ANWB.

De Eurocommisaris van transport in Brussel, Kallas heeft via de media al laten weten dat invoering van tol in Duitsland principieel niet kan omdat dit discriminerend is voor buitenlanders omdat de Duitsers de tol zelf verrekenen met de wegenbelasting van de Duitse automobilist.

In één dag tijd hebben ruim 5000 mensen een ANWB-petitie tegen de Duitse tolplannen getekend.