vrijdag, 27. juni 2014 - 15:11 Update: 03-07-2014 0:34

Hans Alders President-Commissaris bij ProRail

Foto van overweg | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust, de holdingmaatschappij van ProRail, is Hans Alders benoemd als President-Commissaris van ProRail.

Hij volgt Michiel Boersma op die deze functie sinds 1 februari 2010 vervulde. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt de grote bestuurlijke ervaring en het publieke profiel van Alders van grote waarde voor spoorbeheerder ProRail.

Hans Alders heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld. Zo was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1989-1994) en Commissaris van de Koningin (1996-2007) in de provincie Groningen. Nu is hij onder meer voorzitter van Energie-Nederland en voorzitter van het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW). Ook is hij voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden, Schiphol, Eindhoven en Lelystad.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aandeelhouder van ProRail. In de Lange Termijn Spooragenda heeft staatssecretaris Mansveld laten weten dat ProRail zich meer moet gaan richten op de publieke belangen. Het kabinet zal ProRail steviger aansturen op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mansveld vult haar zeggenschap bij het benoemen van bestuurders en commissarissen van ProRail actiever in dan voorheen. De benoeming van Hans Alders is daarvan is een voorbeeld. De benoeming van Alders, die op 1 juli aan de slag gaat als President-Commissaris, heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van Commissarissen en op aanbeveling van het ministerie.

Naast Michiel Boersma treedt Claudia Zuiderwijk-Jacobs ook terug als commissaris. Haar opvolger moet nog worden benoemd. Daarnaast wordt nog een geschikte kandidaat gezocht voor de nieuwe functie van goederencommissaris.

Provincie:
Tag(s):