maandag, 20. januari 2014 - 14:20 Update: 03-07-2014 0:44

Hartpatiënten klagen over arrogante artsen

Foto van ziekenhuis ingang | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Roermond

De meest gehoorde klachten over artsen en verplegend personeel van hartpatiënten zijn dat ze ‘onbeschoft’ of ‘arrogant’ zijn. Dit blijkt maandag uit een inventarisatie van het Meldpunt Hartpatiënten.

Het meldpunt heeft in het eerste jaar van zijn bestaan bijna 3.000 klachten binnen gekregen. Het meldpunt inventariseert klachten van hartpatiënten, maar ook andere patiënten meldden zich vanaf het begin met klachten over ziekenhuizen, behandelaars, artsen, specialisten en verplegend personeel.

Communicatie
Een belangrijk deel van de klachten ging over de communicatie (1007 klachten), de manier waarop patiënten geïnformeerd werden.

Arrogant en onbeschoft
Nog meer mensen (1052) klaagden over de bejegening door artsen en behandelaars, die vaak onbeschoft of arrogant werd genoemd.

Op de derde plaats staan klachten (701) met betrekking tot de onderlinge samenwerking tussen behandelaars, die ver te zoeken was. En tenslotte ging een relatief klein deel van de klachten (225) over gemaakte medische fouten, soms met dodelijke afloop. In dat laatste geval waren de klachten afkomstig van nabestaanden.

,,Het leeuwendeel van de klachten ging over het inmiddels failliete Ruwaard van Putten (RvP) ziekenhuis in Spijkenisse, gevolgd door mensen die klachten hadden over het Zeeuwse Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) en Het Haga ziekenhuis in Den Haag'', zegt Marly van Overveld die het Meldpunt beheert.

,,Met Haga en ADRZ hebben we inmiddels goede afspraken gemaakt, waardoor de problemen voor een belangrijk deel konden worden opgelost. Haga heeft de patiënten goed geholpen, ook financieel. Het ADRZ heeft patiënten de gelegenheid gegeven hun klacht met een onafhankelijk cardioloog te bespreken, en heeft bovendien de cardiologen vervangen. Dit alles in goed overleg met Hartpatiënten Nederland. Het Ruwaard weigerde elke medewerking en weigerde de klagers serieus te nemen.''

,,Het Meldpunt heeft veel invloed verworven in het eerste het jaar van zijn bestaan'', weet Marly van Overveld. ,,De meeste ziekenhuizen zijn bereid over klachten te praten.''

Ruwaard van Putten ziekenhuis
Het meldpunt werd opgericht naar aanleiding van een aanzwellende stroom van meldingen en klachten van patiënten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Niet alleen hartpatiënten benaderden het Meldpunt, maar de klachten kwamen binnen over alle disciplines binnen het ziekenhuis.