donderdag, 3. juli 2014 - 12:43

Haven van Rotterdam krijgt een LNG-terminal

gas, turminal
Rotterdam

Gasunie en Koninklijke Vopak gaan in de Rotterdamse haven nieuwe gasterminal bouwen.

Verwacht wordt dat deze nieuwe faciliteit in de Rotterdamse haven een impuls zal geven aan het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector in Nederland en Noordwest-Europa. 

"Break bulk" diensten zijn erop gericht grootschalige LNG-ladingen in kleinere eenheden op te splitsen. Dit maakt het mogelijk om LNG te distribueren als brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en ook om het toe te passen in de industrie. Het gebruik van LNG als brandstof zal naar verwachting aanzienlijk groeien als gevolg van de invoering vanaf 2015 van strenge nieuwe emissienormen (SECA) voor de maritieme sector in de Noordzee en de Oostzee. Door LNG als brandstof te gebruiken, kunnen binnenvaartschepen, coasters, veerboten en ook zware vrachtwagens, hun CO2 emissies terugbrengen met een percentage oplopend tot 20%,en hun NOXuitstoot met maximaal 85%, terwijl zwavel- en fijnstof-emissies tot praktisch nul worden teruggebracht. Om die reden stimuleren de Nederlandse regering en de Europese Unie de ontwikkeling van LNG als brandstof voor de transportsector. 

Gate terminal, een joint venture van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte in Rotterdam, ging van start in september 2011. Gate terminal is de toegangspoort voor LNG uit de hele wereld en draagt daarmee bij aan de diversificatie van de Europese gasvoorziening. Gate terminal ontvangt het LNG, slaat het op, maakt het weer gasvormig en voert het in in het Noordwest-Europese gastransportnetwerk. In januari 2014 startte Gate met succes een laadstation voor tankwagens en containers met een totale capaciteit van 5.000 tankwagens per jaar. In het afgelopen jaar heeft Gate zich ontwikkeld tot een knooppunt ("hub") van waaruit export van LNG kan plaatsvinden naar andere elen van Europa en de rest van de wereld.

Het Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij het project met het ontwerp en de bouw van een speciaal havenbekken voor LNG break bulk operaties en heeft ook al nieuwe regelgeving ingevoerd voor het bunkeren van LNG door binnenvaartschepen en overslag door bunkerschepen naar zeeschepen. De oplevering en start van de eerste dienstverlening van deze nieuwe LNG-infrastructuur voor tankerbinnenvaartschepen en andere kleinere tankers (met een maximum capaciteit van 280 slots per jaar) worden voorzien in de eerste helft van 2016. De haven van Rotterdam beschikt dan over een complete "supply chain" voor LNG.

Provincie: