woensdag, 12. november 2014 - 11:36 Update: 12-11-2014 14:46

Hedwigepolder mag onder water, eigenaar overweegt Europees Hof

Raad van State beslist: Hedwigepolder mag onder water
Foto: fbf
Almere/Den Haag

De Raad van State heeft beslist dat de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen ontpolderd mag worden. Er waren bezwaren tegen de ontpoldering maar die heeft de Raad van State afgewezen.

Het Rijk en de Provincie Zeeland willen de polder weer onder water zetten, zodat de 195 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Bovendien heeft Nederland dat in een verdrag met België ook beloofd om te doen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse havens.

Maar veel tegenstanders willen dat de polder droog blijft. Ze zijn van mening dat in de afgelopen jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. Tevens betwijfelen zij of de verwachte getijdennatuur zich zal ontwikkelen. De Raad van State vindt dat door de polder onder water te zetten de Westerschelde meer ruimte krijgt. Uit die onderzoeken blijkt volgens de Raad dat ontpoldering in vergelijking met de alternatieven het meest gunstig is voor natuurherstel.

Tegen de uitspraak van de Raad is geen beroep mogelijk maar de eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt heeft woensdag aangegeven zich niet neer te willen leggen bij de uitspraak en te overwegen om de kwestie voor te leggen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.