vrijdag, 5. september 2014 - 16:54 Update: 05-09-2014 20:49

Henk Krol terug in de Tweede Kamer

Foto van logo 50PLUS | 50PLUS
Foto: 50Plus
Den Haag

Martine Baay treedt om medische redenen tijdelijk terug als lid van de Tweede Kamer voor 50PLUS. Henk Krol neemt haar plaats tijdelijk in en keert hiermee terug in het parlement. Dat is het resultaat van overleg in de top van de partij 50PLUS.

De huidige 50PLUS-Tweede Kamerfractievoorzitter, Martine Baay, is in een recent verleden getroffen door een ernstige ziekte. Bij het aanvaarden van haar Kamerlidmaatschap na het aftreden van Henk Krol werd haar medische situatie niet als een belemmering beschouwd.

Inmiddels heeft Martine Baay een zekere terugslag ondervonden die geleid heeft tot een verklaring van haar behandelende internist-oncoloog. In die verklaring wordt geconstateerd dat Martine Baay om medische redenen haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd niet kan uit voeren.

Na enkele dagen beraad heeft Martine Baay besloten op dit moment tijdelijk terug te treden als Tweede Kamerlid. Het is nadrukkelijk haar bedoeling dat indien de omstandigheden dit mogelijk maken, terug te keren binnen de termijn van 16 weken die geldt voor een tijdelijke vervanging.

De eerst in aanmerking komende kandidaat volgens de Tweede Kamer-kieslijst en volgens de kieswet om Martine Baay tijdelijk te vervangen is Henk Krol, die lijsttrekker voor 50PLUS was bij de laatste Tweede Kamer-verkiezingen. Henk Krol heeft zijn mogelijke terugkeer nadrukkelijk verbonden aan een positief advies van het hoofdbestuur van 50PLUS.

Henk Krol heeft na dit positieve advies besloten tijdelijk terug te keren in de Tweede Kamer.

Provincie:
Tag(s):