donderdag, 24. juli 2014 - 11:11 Update: 24-07-2014 11:12

Henry de Vries geen slachtoffer van misdrijf

drenkeling
Foto: fbf
Harderwijk/Zeewolde

Op woensdag 23 juli is er sectie verricht om duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak van Henry de Vries.

Het onderzoek heeft uitgewezen, dat er geen aanwijzingen zijn dat hij slachtoffer van een misdrijf is geweest en de familie is hierover geïnformeerd.

De uit Harderwijk afkomstige De Vries was eind november 2013 als vermist opgegeven. Het was niet duidelijk of hij vrijwillig was weggegaan of dat hij het slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Zoekacties

De familie stelde vanaf het eerste moment alles in het werk om antwoord te krijgen waar de vermiste man en zijn auto konden zijn. Zoekacties, media-aandacht en de inzet van zoekhonden van de Stichting Signi Zoekhonden leverden niets op.

Politieonderzoek

Het plaatselijke politieteam en het later opgeroepen Team Grootschalige Opsporing kreeg ook geen duidelijkheid over de vermissing.

Doorbraak

Op zondag 20 juli zorgden honden van de eerdergenoemde Stichting Signi Zoekhonden voor een doorbraak. Zij vonden de auto van De Vries in de Hoge Vaart in Zeewolde. Uit onderzoek bleek, dat het stoffelijk overschot van de vermiste man in de auto aanwezig was. De sectie gaf uitsluitsel over de doodsoorzaak. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Contact met familie

Tijdens het onderzoek werd de familie door een contactpersoon van de familie op de hoogte gebracht. Hen is ook uitgelegd, dat het politieonderzoek nu wordt afgesloten.

Blik op 112: