dinsdag, 16. december 2014 - 18:49 Update: 16-12-2014 18:52

Hoge Raad:Anti-homo uitspraak Amsterdamse politicus mogelijk toch strafbaar

Hoge Raad:Anti-homo uitspraak Amsterdamse politicus mogelijk toch strafbaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

​Dinsdag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het hof opnieuw moet onderzoeken of de uitlatingen die politicus Delano Felter deed over homoseksuelen voor deze groep beledigend en dus strafbaar zijn. Eerder sprak het hof Felter hiervan vrij.

Delano Felter, lijststrekker van de Republikeinse Moderne Partij  bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, liet zich op 24 februari 2010 bij een lijsttrekkersdebat in negatieve zin uit over homoseksuelen. Hij deed dit tegen een verslaggever van de regionale tv-zender AT5.

Het hof sprak Felter vrij van belediging omdat zijn uitlatingen volgens het hof niet bedreigend of intimiderend waren, en niet hebben aangezet tot haat en geweld. Volgens artikel 10 EVRM dat toeziet op de vrijheid van meningsuiting in het politieke debat mocht hij deze uitlatingen doen, zo meende het hof.

De Hoge Raad ziet dit anders. Ja, een politicus moet in staat zijn om zaken aan de orde te stellen, ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten. Maar daarnaast heeft een politicus de verantwoordelijkheid te voorkomen dat zijn uitlatingen in strijd zijn met de wet en de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Die verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie. Ook uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid vallen hieronder. 

Provincie:
Tag(s):