donderdag, 3. april 2014 - 8:54 Update: 03-07-2014 0:39

Honderden ouderen op straat geknikkerd

foto van bejaarde verpleging | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Zo'n 200 ouderen en bezorgde mensen die moeten verhuizen omdat hun zorginstelling sluit, meldden zich de afgelopen week bij het meldpunt Verplichte Verhuizing.

Daarnaast hebben nog veel meer mensen hun zorg uitgesproken. "Mensen ervaren verdriet en ongemak en mijn beeld is dat er te weinig wordt gedaan om dat te voorkomen," zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. "Daarnaast zie ik onvoldoende samenwerking tussen de partijen die deze overgang moeten regelen. Ik vind dat staatssecretaris van Rijn (VWS) moet doen wat hij kan om deze overgang met de betrokken organisaties, gecoördineerd te laten verlopen."

Patiëntenfederatie NPCF opende het meldpunt met het nationaal Ouderenfonds en in samenwerking met ouderenkoepel CSO, om ervaringen te verzamelen en eventuele knelpunten in beeld te brengen.

Bezorgd 

Naast de meldingen van mensen die weten of vrezen dat ze moeten verhuizen, meldden zich ook honderden bezorgde mensen. "Daar spreekt een grote betrokkenheid uit en een bezorgdheid die breed wordt gedeeld," zegt Wilna Wind. "We zien nu het resultaat van de afspraken die twee jaar geleden werden vastgelegd in het Kunduz akkoord. Ik maak me grote zorgen als ik dit zie; afstemming tussen zorgverzekeraars en instellingen schiet te kort, het is onduidelijk hoe de zorgkantoren zorg inkopen, de menselijke benadering blijkt nogal eensverhuizen onvoldoende. En als ik dan denk aan alle veranderingen die nog komen gaan, houd ik mijn hart vast. Vandaar de oproep aan de staatssecretaris."

Toezicht

Patiëntenfederatie NPCF wil dat staatssecretaris van Rijn centraal toezicht gaat organiseren voor de verhuizingen. Wilna Wind: "Bij de veranderingen in de jeugdzorg is ook een toezicht autoriteit gezet. Ik zou ervoor willen pleiten dat hier ook een orgaan met deskundigen de boel in de gaten gaat houden."

Slechte ervaringen

Veel mensen die hun ervaring bij het meldpunt hebben gedeeld, willen dat er beter wordt geluisterd naar hun wensen. Zo meldt iemand van 86 die moet verhuizen dat ze zo graag bij dezelfde mensen op de gang wil komen te wonen omdat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Het antwoord was dat daar geen afspraken over gemaakt konden worden.
Een andere bewoner geeft aan zeer verdrietig te zijn omdat ze straks niet meer wekelijks naar de kerk kan. Weer iemand anders heeft claustrofobie en wil niet zijn woning op de begane grond opgeven. De meest genoemde gevolgen van verhuizing zijn dat de afstand naar familie te groot wordt en dat mensen bang zijn hun sociale contacten kwijt te raken.
Ook Jan Romme van het Nationaal Ouderenfonds is geschrokken. "Ik had de indruk dat het toch allemaal zorgvuldiger ging. We kregen vooral meldingen van familieleden of naasten, dus van de grote groep ouderen die niemand heeft om voor hen te spreken weten we niet eens hoe het hen vergaat."

Meer inzicht
Daarnaast hebben nog zo'n 70.000 mensen een indicatie gekregen voor zorg met verblijf, die geldig is tot 1 januari 2016. "Stel dat het overgrote deel daar gebruik van gaat maken. Dan loopt eind 2015 alles vast," zegt Wilna Wind. "Het is dus belangrijk dat daar inzicht in komt. Mensen moeten goed ingelicht worden en de vraag krijgen of ze gebruik gaan maken van hun indicatie. Het kan niet zo zijn dat er straks enorme problemen ontstaan met de beschikbaarheid van kamers omdat dit te laat is opgepakt."

Provincie:
Tag(s):