dinsdag, 27. mei 2014 - 22:59 Update: 03-07-2014 0:35

Hoog water op de Vecht houdt aan en stijgt mogelijk

Foto van Hoogwater in de Vecht | Waterschap Groot Salland
Foto: Waterschap Groot Salland
Zwolle

Het hoge water in de Vecht houdt aan en kan nog verder stijgen.

Het hoge water in de Vecht houdt aan en kan nog verder stijgen. De uiterwaarden lopen dan verder onder water. Dit is het gevolg van hevige regenval in delen van Oost-Nederland en in het stroomgebied van de Vecht in Duitsland. Naar verwachting valt er ook de komende etmalen de nodige neerslag. Er bestaat geen gevaar voor de veiligheid van de dijken, maar binnen de dijken (in de uiterwaarden) kan de overlast verder toenemen. Dit meldt Waterschap Groot Salland dinsdagavond.

Vee

De grondgebruikers in de uiterwaarden worden vanavond zoveel mogelijk gebeld met de boodschap dat het water verder kan stijgen en dat het raadzaam is erop te letten dat het vee niet in gevaar komt.

Scheepvaart

Vanwege de hoge waterstanden is de scheepvaart op de Vecht om veiligheidsredenen gestremd. De sluizen bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd worden voorlopig niet meer bediend. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt.

Recreatiebedrijven

Recreatiebedrijven zoals campings, restaurants en outdoorbedrijven langs de Vecht worden vanavond zoveel mogelijk door het waterschap gebeld met de mededeling rekening te houden met stijgende waterstanden.

De ontwikkeling van de waterstanden is te volgen op www.wgs.nl/waterstanden

Provincie:
Tag(s):