zaterdag, 22. maart 2014 - 15:51 Update: 03-07-2014 0:39

Huisartsen maken zich grote zorgen om aan lot over gelaten ouderen

Foto van thuiswonende oudere | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De huisartsen in Nederland maken zich grote zorgen over de steeds groter wordende groep ouderen die nog zelfstandig thuis wonen en de problemen die dat met zich meebrengt.

Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) naar aanleiding van de uitslag van een recente enquête onder bijna 1000 huisartsen.

Er zijn minder middelen beschikbaar om de verzorging van ouderen te garanderen, tegelijkertijd moeten meer ouderen zelfstandig thuis blijven wonen. Uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging onder 875 huisartsen blijkt dat dit onherroepelijk problemen voor ouderen veroorzaakt. 83 procent van de huisartsen verwacht dat ouderen hierdoor slechter gaan eten en drinken of geestelijk achteruit gaan (47 procent). Maar liefst 78 procent van de huisartsen geeft aan deze effecten nu al te merken door sluiting van verzorgingshuizen.

Voorzitter Steven van Eijck: “De sluiting van verzorgingshuizen is vorig jaar in gang gezet. De effecten hiervan zijn nu te voelen. Toen de LHV de eerste signalen van verontruste huisartsen ontving, hebben we onderzocht of deze bezorgdheid landelijk wordt gedeeld. Huisartsen laten duidelijk weten dat kwetsbare ouderen in de steek worden gelaten. De resultaten zijn niet onverwacht, wel zeer uitgesproken. Door de sluiting van verzorgingshuizen zien zij in de praktijk dat ouderen slechter eten en drinken, geestelijk achteruit gaan en dat hun mantelzorgers overbelast raken.”

Zorg op maat
“Huisartsen zijn het eens met de basisgedachte achter het beleid”, zegt Van Eijck. “Het is goed als ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar dan moet dat natuurlijk wel verantwoord zijn door een goed zorgsysteem en dat is het nu niet altijd. Het probleem zit ‘m in de uitwerking.”

Wijkverpleegkundige en kleinere praktijken
De huisarts is volgens Van Eijck samen met de wijkverpleegkundige de spil van de ouderenzorg. “Dit team moet wel de ruimte krijgen om ouderen zo goed mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Voor de huisarts betekent dit dat er meer tijd voor de oudere patiënt en de mantelzorger moet zijn, meer tijd voor het rijden van visites en dus zijn er kleinere praktijken nodig. Voor de opleidingen voor wijkverpleegkundigen geldt dat zij dringend behoefte hebben aan meer stageplaatsen, zodat nog meer studenten kunnen instromen.”

Gevolgen nieuw beleid langer thuis blijven wonen:
81% van de huisartsen verwacht dat meer ouderen vereenzamen als gevolg van langer thuis blijven wonen
97% van de huisartsen verwacht dat mantelzorgers zwaarder worden belast door oudere patiënten langer thuis te laten wonen
27% van de huisartsen verwacht dat ouderen meer zorg op maat krijgen

Gevolgen van de bezuinigingen op huishoudelijke verzorging, dagbesteding en hulpmiddelen:
77% van de huisartsen verwacht dat meer ouderen vereenzamen, 53% dat ouderen minder mobiel worden en 50% dat meer ouderen geestelijk achteruit gaan
97% van de huisartsen verwacht dat mantelzorgers zwaarder worden belast

Gevolgen voor de huisartsenpraktijk:
Huisartsen rijden meer visites en hebben te maken met ouderen met zwaardere klachten zowel op lichamelijk als geestelijk vlak
93% van de huisartsen denkt dat hij/zij ook in de nabije toekomst meer visites moet rijden
85% verwacht meer werk te moeten overdragen aan andere zorgverleners
Meer dan de helft verwacht meer personeel in dienst te moeten nemen
Ruim 89% van de huisartsen verwacht meer tijd te moeten besteden aan overleg met de gemeente als gevolg van de decentralisatie