maandag, 29. december 2014 - 19:06 Update: 30-12-2014 21:46

IGZ verscherpt toezicht Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn

foto van ziekenhuis | fbf archief
Foto: fbf archief
Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn met ingang van 13 november 2014 onder verscherpt toezicht gesteld.

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk handelen van de raad van bestuur. Ook de samenwerking tussen de raad van bestuur en een deel van de medisch specialisten is niet goed.

Aanleiding

Na signalen uit het Diakonessenhuis over problemen in de samenwerking tussen de raad van bestuur en een deel van de (medische) professionals, heeft de inspectie in mei 2014 het toezicht op het ziekenhuis geïntensiveerd. Dit om de ontwikkelingen in het ziekenhuis nauwlettend te kunnen volgen en zo nodig tijdig te kunnen ingrijpen. In juli 2014 stelde de raad van bestuur een verbeterplan op, naar aanleiding van een inspectierapport.

Het bestuur rapporteerde vervolgens maandelijks over de voortgang van de uitvoering van dit plan. Van mei tot en met november heeft de IGZ meerdere onaangekondigde bezoeken gebracht en inspectieactiviteiten uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar calamiteiten. Daarnaast voerde de inspectie gesprekken met het bestuur en de medische staf over de problemen en over de voortgang van de verbeteringen. 

Provincie:
Tag(s):