vrijdag, 25. april 2014 - 10:36 Update: 03-07-2014 0:37

Industrie verwacht meer te investeren

Industrie verwacht meer te investeren
Foto: Archief FBF.nl
Industrie verwacht meer te investeren
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer verwachten te investeren dan in 2013. De investeringsverwachtingen voor 2014 blijken echter sterk te fluctueren bij de diverse bedrijfstakken. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend gemaak

De grootste stijging in de investeringen wordt verwacht in de voedings- en genotmiddelenindustrie, metaal-elektro industrie en bij de raffinaderijen en chemie. Het leeuwendeel (meer dan 85 procent) van de investeringen in de industrie vindt plaats binnen deze drie bedrijfstakken Ondernemers in de overige industrie en de papier en grafische industrie verwachten minder te investeren dan in 2013.

In 2013 hebben de ondernemers in de industrie voor 7,2 miljard euro geïnvesteerd. Dit is 2,5 procent minder dan een jaar eerder. De grootste daling van 0,5 miljard euro trad op bij de raffinaderijen en chemie. De grootste stijging trad op in de voedings- en genotmiddelenindustrie. In deze bedrijfstak is 17 procent meer geïnvesteerd dan in 2012.

Categorie: