woensdag, 15. oktober 2014 - 22:05

Instroom eerstejaarsstudenten nagenoeg gelijk gebleven

Instroom eerstejaarsstudenten nagenoeg gelijk gebleven
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het aantal studenten welke dit jaar aan een universitaire opleiding zijn begonnen, is nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste aanmeldcijfers van de Nederlandse universiteiten.

Wel hebben zich verschuivingen plaatsgevonden binnen de onderwijssectoren. Brede bacheloropleidingen zoals de Liberal Arts & Sciences-opleidingen zijn bijvoorbeeld in trek (+9%). Verder is de stijging groot in de sectoren Rechten (+20%) en Techniek (+4%). Dat gaat ten koste van de instroom in sectoren Taal & Cultuur (-9%) en Gedrag en Maatschappij (-5%). In totaal hebben 45.000 nieuwe studenten zich aangemeld. Dat is ongeveer gelijk aan de instroom van het afgelopen academisch jaar (2013/14).

Volgens de vereniging van universiteitenzij de cijfers indicatief en kunnen nog wijzigen.