dinsdag, 9. september 2014 - 9:17 Update: 09-09-2014 12:40

''Internationale hulp aan Syrië faalt op alle fronten''

Foto van oorlog in Syrië | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Den Haag, 9 september. De internationale hulp aan Syrië faalt op drie fronten: onvoldoende hulp, een mager aanbod van welvarende landen voor hervestiging van vluchtelingen en voortdurende wapenleveranties - zo waarschuwt Oxfam Novib in het rapport dat vandaag uitkomt.

Oxfam Novib roept in het rapport A Fairer Deal for Syrians, de VN op een wapenembargo in te stellen voor alle oorlogsvoerende partijen in Syrië en dringt bij de regeringen van welvarende landen aan op het geven van meer hulp, en het opnemen van een groter aantal Syrische vluchtelingen dan nu gebeurt. 

Het rapport, A Fairer Deal for Syrians, toont aan dat van de 7,7 miljard dollar aan toegezegde humanitaire hulp slechts de helft echt betaald is, dat wapenleveranties het wijdverspreide geweld blijven voeden en vredesinspanningen ondermijnen. Welvarende landen bieden slechts een veilig onderkomen aan een zeer klein aantal vluchtelingen uit Syrië, terwijl buurlanden als Libanon, Turkije en Jordanië grote moeite hebben om de meer dan 3 miljoen vluchtelingen op te vangen.

Rusland, een grote wapenleverancier van Syrië, heeft slechts 1 procent van haar aandeel in de hulp toegezegd, Frankrijk en de VS hebben respectievelijk 33 en 60 procent van hun aandeel geleverd terwijl beide landen tegelijkertijd door gaan met leveren van wapens. Veel Golfstaten geven meer dan zij moeten maar tegelijkertijd moeten zij ook meer doen om wapenleveranties tegen te gaan. Andere gulle donoren zijn Groot-Brittannië en Denemarken.

Annick van Lookeren Campagne, Syrie-woordvoerder van Oxfam Novib: "Dit is de grootste humanitaire crisis ter wereld, en over de hele breedte valt de respons van de internationale gemeenschap zwaar tegen. De gestage stroom van kalashnikovs, bommen en raketten naar Syrië voedt het geweld, terwijl hulp slechts druppelsgewijs de mensen in diepe nood bereikt. 

"Buurlanden hebben miljoenen vluchtelingen opgevangen, en velen van hen hebben ernstig behoefte aan onderdak, gezondheidszorg, voedsel en water. Maar er is geen wapenembargo en slechts weinig landen bieden bescherming en dan maar aan een klein aantal vluchtelingen. Libanon en andere buurlanden kunnen de stroom vluchtelingen al lang niet meer aan. Het is tijd dat de internationale gemeenschap wakker wordt, en echt de helpende hand uitsteekt naar de slachtoffers van dit conflict." aldus Van Lookeren Campagne.

Oxfam Novib roept de internationale gemeenschap om 5 procent van het geschatte aantal vluchtelingen voor eind 2015 toe te laten of hervestiging aan te bieden. Elk land moet doen wat het kan, en het aantal mensen opnemen dat overeenkomt met de welvaart en omvang van zijn economie.

Duitsland en Australië zijn de enige welvarende landen die met een eerlijk aanbod zijn gekomen om vluchtelingen op te nemen. Bijna alle andere welvarende landen laten het zwaar afweten.