woensdag, 2. april 2014 - 14:13 Update: 03-07-2014 0:39

Jakarta krijgt Nederlandse hulp bij bestrijding hoog water

Foto van damwanden bij bouw brug | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Woensdag heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in Jakarta het Nederlands-Indonesische hoogwaterbeschermingsplan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) gepresenteerd. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag.

Ze maakte het plan samen met de Indonesische minister Djoko Kirmanto van Publieke Werken bekend. Het Masterplan bevat een visie en praktische aanbevelingen om in 2025 de veiligheid te garanderen van 4 tot 5 miljoen inwoners van Jakarta.

Uitdagingen
De uitdagingen in Jakarta zijn indrukwekkend. Door grondwateronttrekkingen daalt de bodem zo’n 15 centimeter per jaar en komt een steeds groter deel van de stad onder zeeniveau.

Hevige regenval in combinatie met achterstallig onderhoud van waterkeringen vergroot de kans op overstromingen. Toenemende verstedelijking leidt tot grote druk op de drinkwatervoorziening.

“De snelheid waarmee de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer zich in Jakarta moeten aanpassen aan de groei van de bevolking en de economie is ongeëvenaard. Ik ben er trots op dat ik u dit plan kan presenteren en ik heb alle vertrouwen in de samenwerking tussen onze landen”, aldus minister Schultz bij de overhandiging.

Ambitie
Indonesië deed in 2008 een beroep op Nederland om Jakarta tegen het water te helpen beschermen. Indonesische en Nederlandse deskundigen, zowel uit de publieke en private sector als van kennisinstellingen, hebben een kleine zes jaar naar het National Capital Integrated Coastal development (NCICD) Masterplan toegewerkt. Schultz:

“Dit is een plan vol ambitie. En vol verbeelding, zoals de buitenste zeedijk in de vorm van het nationale symbool de Great Garuda. Het Masterplan ligt voor op schema, vanwege de wens van de Indonesische regering het project te versnellen.”

Bedrijvenmissie
Schultz leidt van 30 maart tot en met 4 april een bedrijvenmissie naar Jakarta en Surabaya. Het bezoek is een vervolg op de missie naar Jakarta onder leiding van premier Rutte in november 2013 en heeft tot doel de bestaande samenwerking tussen beide landen op het gebied van watermanagement en havenontwikkeling te intensiveren.

Achttien Nederlandse bedrijven en organisaties uit de water- en havensector* reizen met de minister mee. Zij hopen verder bij te dragen aan de nieuwe waterbouw- en havenprojecten in Indonesië. Naast bilaterale gesprekken met Indonesische overheden brengt de delegatie later in de week een bezoek aan de haven van Surabaya en het Indonesische KNMI, het nationaal meteorologisch instituut BMKG.

Het gaat om de volgende Nederlandse bedrijven: Arcadis, BAM, Boskalis, Deltares, gemeente Rotterdam, Grontmij, IHC Merwede, KNMI, Kuiper Compagnons, Netherlands Water Partnership, Havenbedrijf Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Simavi, STC Group, Strukton, Van Oord, Witteveen en Bos.