zondag, 2. november 2014 - 11:54 Update: 02-11-2014 12:32

Jet Bussemaker noemt basisbeurs 'niet meer van deze tijd'

Jet Bussemaker noemt basisbeurs 'niet meer van deze tijd'
Hilversum

In het programma WNL op Zondag heeft de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, gezegd dat de basisbeurs 'niet meer van deze tijd is'.

Het systeem wordt vervangen door een leenstelsel waarover de Tweede Kamer deze week spreekt. Volgens Bussemaker is het doel van de basisbeurs bereikt. Sinds de jaren 80 is het aantal studenten dat hoger onderwijs volgt verviervoudigd. Bussemaker vindt dat het geld dat nu voor de basisbeurs gebruikt wordt in de toekomst in docenten moet worden gestoken. Volgens de bewindsvrouw is er een tekort aan docenten, waardoor studenten nu vaak in overvolle collegezalen moeten plaatsnemen. Het basisbeursgeld zou nu onder andere gebruikt moeten worden om meer docenten aan te kunnen stellen.

De Tweede Kamer gaat komende week de plannen voor het sociaal leenstelsel behandelen. Studenten zijn zeer gekant tegen het plan. Ze vrezen dat het hoger onderwijs hierdoor minder toegankelijk wordt.

Ook veel oppositiepartijen zijn tegen. Maar niet allemaal, want dankzij de steun van D66 en GroenLinks zal er een meerderheid in de Tweede Kamer zijn, waardoor Bussemaker haar plan erdoorheen kan drukken.

Als het doorgaat, zullen studenten straks meer moeten lenen. Maar daar staat volgens Bussemaker dan een investering van 1 miljard euro tegenover, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan.

Oppositiepartijen die tegen het plan zijn, zijn CDA, SP en ChristenUnie. Zij vrezen net als de studenten dat door het afschaffen van de basisbeurs het hoger onderwijs minder toegankelijk wordt.

Het Haagse Malieveld wordt op vrijdag 14 november het toneel van een demonstratie van studenten tegen het leenstelsel. De landelijke manifestatie wordt georganiseerd door 14 studentenorganisaties.

Provincie: