woensdag, 14. mei 2014 - 15:54 Update: 03-07-2014 0:36

Jeugdinrichting Amstredam gaat sluiten

Foto van hek rond detentie-inrichting | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De particuliere Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Amsterbaken moet per 1 januari 2016 haar deuren sluiten vanwege de dalende behoefte aan capaciteit in de JJI’s.

Dit heeft staatssecretaris Teeven woensdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De verder afnemende behoefte aan capaciteit voor jongeren is hiervoor de reden. Door deze sluiting worden tachtig plaatsen voor jongeren geschrapt.

De sluiting van de inrichting is het gevolg van de aanhoudende onderbezetting in de JJI’s. Tussen 2010 en 2013 is de bezetting van de jeugdinrichtingen met 26% gedaald. De leegstand in JJI’s leidde al eerder tot het bekend maken van maatregelen omtrent de afbouw in capaciteit. De JJI’s zijn onderbezet vanwege een forse daling van de strafrechtelijke instroom sinds 2005.

In 2010 maakte Teeven daarom al de buitengebruikstelling van zes JJI’s bekend. In 2013 zijn nog eens ruim 150 JJI-plaatsen afgestoten/buiten gebruik gesteld. De laatste concept-prognoses van de benodigde capaciteit laten zien dat de behoefte aan plaatsen in JJI’s de komende jaren nog verder afneemt. Na de sluiting van Amsterbaken en reeds ingezette bezuinigingen blijven in 2017 nog 520 plaatsen over voor jongeren. Momenteel zijn dit er nog 650.

Het is niet mogelijk om bij meerdere inrichtingen een beperkt aantal plekken te sluiten, omdat de capaciteit en de bezetting per JJI dan te klein worden. Ook zou de kwaliteit van de behandeling en begeleiding van geplaatste jongeren onder druk komen te staan. Daarom is gekozen om één inrichting te sluiten.

Bij het maken van de keuze om JJI Amsterbaken te sluiten is de behoefte in de regio, de spreiding van de JJI’s over Nederland (in verband met de werkgelegenheid) en de meest efficiënte besteding van de financiële middelen leidend geweest. Door de sluiting van Amsterbaken worden ongeveer 170 arbeidsplaatsen geschrapt.

Op dit moment verblijven er gemiddeld 64 jeugdigen in de inrichting. In de loop van 2015 wordt bekeken hoeveel jeugdigen in de loop van het jaar uitstromen of overgeplaatst worden naar een andere inrichting.