donderdag, 28. augustus 2014 - 22:33 Update: 28-08-2014 22:36

Kabinet bewaakt continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen

Kabinet bewaakt continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) willen van een kwart van de jeugdzorgregio’s meer zekerheid over de continuïteit van jeugdzorg.

Daarbij worden zo nodig bestuurlijke stappen gezet om de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen te bewaken. De betreffende 11 regio’s hebben de staatssecretarissen nog onvoldoende zekerheid geboden over hoever ze zijn met de inkoop van zorg. Zo’n driekwart van de jeugdzorgregio’s van samenwerkende gemeenten (31 van de 42) zijn zo goed op stoom dat zij naar verwachting voor 1 november contracten kunnen tekenen met aanbieders van jeugdzorg. Dit meldt het ministerie van WVS donderdag.

Staatssecretaris Martin van Rijn: “De urgentie is groot. In de komende maanden moet de enorme inzet die gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen de afgelopen periode hebben getoond, worden verzilverd in getekende contracten. Zodat zwart op wit wordt geregeld dat er hulp, zorg en ondersteuning is voor de kinderen en gezinnen die vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente aankloppen. Mijn collega Teeven en ik zien dat er grote stappen worden gezet. Driekwart van de gemeenten zit op koers. Maar in dit stadium wachten we natuurlijk niets af.”

Bestuurlijke aanwijzing
Als de doorlichting daar aanleiding toe geeft, zullen Van Rijn en Teeven na bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten vaststellen welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om de continuïteit van zorg voor kinderen te borgen. Dit kan dan worden aangemerkt als een stap op de escalatieladder naar een bestuurlijke aanwijzing.

Provincie:
Tag(s):