vrijdag, 21. maart 2014 - 14:31 Update: 03-07-2014 0:40

Kabinet onderzoekt mogelijkheden om weer elektronisch te stemmen

Foto van stemlokaal met rode potloden | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet laat de mogelijkheden om weer elektronisch te stemmen onderzoeken. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag.

Het kabinet denkt dat elektronisch stemmen en tellen de toegankelijkheid kan vergroten voor kiezers en dat het elektronisch tellen van stemmen sneller en nauwkeurig kan verlopen. Daarom gaat het de aanbevelingen van de commissie ‘Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal’ verder onderzoeken en de haalbaarheid ervan, ook in financiële zin, toetsen.

Geen internetstemmen
Tot internetstemmen voor de kiezers in het buitenland gaat het kabinet niet over, vanwege de risico’s en kosten die ermee zijn gemoeid en omdat niet aantoonbaar is dat dit tot een hogere opkomst leidt. Het kabinet geeft voorrang aan het afschaffen van de registratieplicht die nu geldt voor elke verkiezing waaraan de kiezers in het buitenland kunnen deelnemen.

Dit is de kern van de kabinetsreactie op het advies ‘Elke stem telt’ van de commissie ‘Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal’ en op de uitkomsten van het onderzoek naar internetstemmen voor kiezers in het buitenland. De ministerraad heeft op voorstel van minister van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending van de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer.

Elektronisch stemmen en tellen
De commissie adviseerde over te gaan tot elektronisch stemmen en tellen. Stemmen moet geschieden met een stemprinter waarmee de kiezer zijn keuze bepaalt en waarmee een leesbaar papieren stembiljet wordt geprint dat door de kiezer in de stembus wordt gedaan. De stemprinter slaat de stem niet op en telt ook geen stemmen. Tellen gebeurt door de papieren stembiljetten te scannen. Het papieren proces moet leidend moet zijn, aldus de commissie. Dat wordt onderschreven door het kabinet. Ook het advies om een behoedzaam invoeringsscenario te hanteren bij een eventuele invoering volgt het kabinet.

Kiezers in het buitenland
Het kabinet wil het stemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen vergemakkelijken. Deze kiezers moeten zich nu, om te kunnen stemmen voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de leden van het Europees Parlement, voor elke verkiezing registreren. Om daar verandering in te brengen wil het kabinet overgaan op permanente registratie.

Tijdpad
Het kabinet wil de uitkomsten van de toets op de haalbaarheid van de invoering van de stemprinter en het elektronisch tellen van stemmen voor eind 2014 aan de Tweede Kamer voorleggen. Het streeft ernaar in 2017 de permanente registratie voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen te hebben geregeld.