vrijdag, 10. oktober 2014 - 15:44 Update: 10-10-2014 15:48

Kabinet start opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko

Kabinet start opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het kabinet wil het socialezekerheidsverdrag met Marokko opzeggen omdat de onderhandelingen met Marokko over aanpassing van het verdrag niet tot overeenstemming hebben geleid. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag bekendgemaakt.

De onderhandelingen hadden tot doel om aanpassingen in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel ook door te laten werken in het verdrag. Zo heeft de Eerste Kamer in juni het wetsvoorstel einde export kinderbijslag aangenomen, waardoor kinderbijslag en kindgebonden budget buiten de EU worden stopgezet. Nederland voert ook met andere landen gesprekken over aanpassing van verdragen.

Opzegging van het verdrag zorgt ervoor dat geen nieuwe uitkeringen meer worden geëxporteerd naar Marokko en de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet kan worden beëindigd. Het recht op AOW blijft wel behouden. Het kabinet streeft ernaar om het verdrag per 1 januari 2016 buiten werking te laten treden. Mensen kunnen zich zo voorbereiden op de nieuwe regels. De opzegging van het verdrag heeft ook tot gevolg dat de afspraak over controles op vermogen van mensen met een bijstandsuitkering komt te vervallen.

De ministerraad heeft ingestemd met toezending van de zogenoemde opzeggingswet aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie die eerder in de Tweede Kamer is aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd het verdrag op te zeggen.

Het kabinet hecht aan een goede relatie met Marokko en heeft eerst geprobeerd via onderhandelingen het verdrag aan te passen om opzegging te voorkomen. Ondanks dat het niet gelukt is om op dit punt tot onderlinge overeenstemming te komen, is en blijft Marokko een belangrijke partner waarmee op allerlei terreinen uitstekend wordt samengewerkt.

Mensen die voor het verdrag buiten werking treedt al een uitkering in Marokko ontvangen zullen deze behouden met uitzondering van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De export hiervan stopt voor iedereen in Marokko zes maanden na de feitelijke beëindiging. Het recht op AOW blijft wel behouden.

Categorie:
Provincie: