vrijdag, 14. februari 2014 - 17:09 Update: 03-07-2014 0:42

Kabinet:accijns-verhoging blijft, Wiebes doet wel eigen onderzoek

Foto van diesel tanken vrachtwagen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën lijkt gevoelig om de accijnsverhoging te heroverwegen, maar wil wel eerst eigen onderzoek doen. Dit meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN) vrijdagmiddag.

'We zijn blij dat Wiebes de noodsignalen van ondermeer TLN over de rampzalige gevolgen van de accijnsverhoging zeer serieus neemt. Wat TLN betreft hoeft dit onderzoek er echter niet te komen en is er voldoende bewijs om de accijnsverhoging direct terug te draaien', aldus TLN.

TLN heeft het afgelopen jaar meerdere malen gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van de accijnsverhoging voor zowel de schatkist als de financiële positie van vervoerders. Zo bleek uit een vrijdag door TLN gepubliceerd onderzoek, dat de schatkist dit jaar circa 180 miljoen euro aan dieselaccijnsinkomsten misloopt doordat vervoerders steeds meer over de grens gaan tanken. De accijnsverhoging schiet hierdoor een flink gat in de begroting in plaats van dat het geld oplevert.

Resultaten onderzoek in mei
Staatssecretaris Wiebes wil nu eerst eigen onderzoek doen en verwacht in mei de resultaten te kunnen presenteren. TLN voorzitter Arthur van Dijk: ‘De signalen uit Den Haag zijn hoopvol. Maar wat mij betreft kunnen we de accijnsmaatregel vandaag nog terugdraaien en wordt daarmee erger voorkomen. Hoeveel bewijs moet het kabinet nog hebben? Mocht het onderzoek er toch eerst komen, dan is TLN in ieder geval graag bereid om haar onderzoek van vandaag met de staatssecretaris te delen en hem komende periode te ondersteunen bij het aanleveren van meer feiten en cijfers over de effecten van de accijnsverhoging’.