vrijdag, 17. januari 2014 - 16:11 Update: 15-07-2014 21:48

Kamp:1,2 miljard euro voor Groningen is heel veel geld

Foto van gaspit fornuis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Loppersum

Minister Henk Kamp van Economische zaken is het oneens met de kritiek dat de 1,2 miljard die het kabinet de komende vijf jaar gaat investeren in Groningen te weinig is. '1,2 miljard euro is heel veel geld', zei Kamp zondag in het programma Buitenhof.

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd; in 2014 en 2015 met 21,3% en in 2016 met 26%. Dit meldde minister Kamp afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

‘De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren’, aldus Kamp die vrijdagmiddag om 16.30 uur in Loppersum de plannen van het kabinet nader zal toelichten.

Ook wordt er geïnvesteerd in de regionale economie. Met Groningse provinciale en gemeentelijke bestuurders is afgesproken de maatregelen gezamenlijk verder uit te werken en de regio daarbij intensief te betrekken via een zogeheten ‘dialoogtafel’.

Veiligheid bewoners vergroten
Om de veiligheid te vergroten van de mensen die boven het gasveld in Groningen wonen, verminderen we de productie in het meest risicovolle gebied en begrenzen we de totale productie,' aldus de bewindsman.

'Daarnaast nemen we maatregelen om schade zoveel mogelijk te voorkomen en het proces van schadevergoeding optimaal te laten verlopen. Ook gaan we, in samenwerking met betrokken partijen, de leefbaarheid in het gebied vergroten en het regionaal economisch perspectief verbeteren.' 

Het besluit is een reactie op een plan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de gaswinning voor de komende jaren en is gebaseerd op veertien onderzoeksrapporten en verschillende adviezen van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Productie wordt verminderd
De productie in het meest risicovolle gebied (rondom Loppersum) wordt de komende drie jaar met tachtig procent verminderd. De totale gasproductie uit het Groningerveld wordt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard m3. De productie in 2013 bedroeg bijna 54 miljard m3. Voor de jaren 2014 en 2015 betekent dit dus een verlaging van de gasproductie van 21,3% en voor 2016 is dat 26%. 

Hiermee volgt het kabinet de strekking van het advies van SodM. De productie op de boorlocaties rondom Loppersum wordt niet helemaal gestopt om er voor te zorgen dat er ook op de koudste dagen voldoende gas beschikbaar is.

Schadeherstel en preventie
Voor schadeherstel en preventie van huizen, gebouwen en infrastructuur wordt 850 miljoen euro gegarandeerd en gereserveerd. NAM gaat onder meer voor eind volgend jaar vijftienduizend huizen inspecteren om de meest kwetsbare huizen te versterken. 

Ook komt er een fonds van vijftien miljoen euro voor ‘speciale situaties’. Uit dit fonds kunnen in uitzonderlijke omstandigheden bijdragen aan achterstallig onderhoud en opkoop van huizen worden betaald. Daar waar nodig worden dijken versterkt. Daarnaast stelt NAM tien miljoen euro beschikbaar voor het bouwkundig versterken van nog te bouwen huizen en gebouwen.

 
Lees alles over:
Categorie: