woensdag, 21. mei 2014 - 11:01 Update: 03-07-2014 0:36

Kindermishandeling nog onvoldoende aangepakt door gemeenten

Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Na onderzoek onder ruim 200 gemeenten naar de aanpak van kindermishandeling stelt de Nationale Kinderombudsman Marc Dullaert dat er in de praktijk niet genoeg gedaan wordt om kindermishandeling te voorkomen.

Driekwart van de gemeenten heeft volgens hem wel mooie plannen maar daar blijft het bij, zo schrijft de Telegraaf. Dullaert in de media: 'Ik hou mijn hart vast als gemeenten niet snel in actie komen." En  verder stelt hij in de krant: 'Driekwart van de ondervraagde gemeenten heeft beleid op papier staan. Dat is prima, maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente zijn, dat de risicogroepen onvoldoende in beeld zijn en dat 75 procent van de gemeenten de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet monitort. Zo blijft het een papieren tijger.'

Dullaert maakt zich grote zorgen over de gang van zaken, want per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor het onderzoek van mogelijke situaties en voor de hulp aan mishandelde kinderen en hun ouders. Dullaert roept de gemeenten op om meer ambitie te tonen. Ze moeten volgens hem binnen 3 jaar het aantal zaken van kindermishandeling halveren. Om gemeenten daarbij te helpen, bieden in kindermishandeling gespecialiseerde organisaties vanaf vandaag het Kind Veilig Preventiepakket aan. Dat is een kant-en-klaar pakket waarmee gemeenten hun beleid beter kunnen controleren en waarin bijvoorbeeld ook voorlichtingsmateriaal zit voor docenten en professionals.

Geen daling

Jaarlijks zijn naar schatting van professionals ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Per jaar overlijden zeker 50 kinderen aan kindermishandeling. Het aantal kinderen lijkt nog niet te dalen, ondanks inspanningen van overheden en organisaties.