woensdag, 28. mei 2014 - 14:54 Update: 03-07-2014 0:35

Klein herstel overheidsfinanciën in Voorjaarsnota 2014

Klein herstel overheidsfinanciën in Voorjaarsnota 2014
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het EMU-saldo en de EMU-schuld vallen lager uit dan in de Miljoenennota 2014 werd voorzien. Dit blijkt woensdag uit de Voorjaarsnota 2014 die Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De overheidsfinanciën staan er beter voor dan vorig jaar bij de Miljoenennota nog werd verwacht. Dat komt door gunstigere verwachtingen voor de economische groei en lagere werkloosheids- en zorguitgaven dan verwacht. Deze Voorjaarsnota is de eerste rapportage van het kabinet over de uitvoering van de begroting 2014.

De meeste cijfers voor de Nederlandse economie zijn opwaarts bijgesteld. "Duidelijk is dat de Nederlandse economie langzaam maar gestaag herstelt van de crisis: de uitvoer, bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen nemen toe. Het is belangrijk de goede lijn vast te houden", aldus minister Dijsselbloem.

Ook bij de werkloosheid is een kentering zichtbaar, hoewel deze met de verwachte 685.000 mensen zonder baan onverminderd hoog is. Aanhoudende onrust in Oekraïne zorgt daarnaast voor onzekerheid over de ontwikkeling van de internationale economie en mogelijke gevolgen voor Nederland.

Het gunstigere beeld leidt tot bijstelling van de cijfers voor dit jaar: de EMU-schuld bedraagt naar verwachting 73,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 2,2 procentpunt lager dan de raming in de Miljoenennota. Het EMU-saldo komt dit jaar naar verwachting uit op een tekort van 2,7 procent van het bbp, 0,6 procentpunt beter dan vorig najaar bij de Miljoenennota gedacht.

De verbetering van het saldo komt onder meer door lagere zorgkosten als gevolg van het succesvol terugdringen van medicijnenprijzen, meevallers in de uitgaven voor sociale zekerheid en hoger dividend van staatsdeelnemingen. Tegenover deze meevallers staan hogere uitgaven bij onder meer de toeslagen voor huur.

De positievere cijfers leiden er toe dat Nederland waarschijnlijk ontslagen kan worden uit de buitensporigtekortprocedure. Het uiteindelijke oordeel is aan de Europese Commissie en komt naar verwachting op 2 juni uit.

Categorie: