dinsdag, 10. juni 2014 - 15:24 Update: 03-07-2014 0:35

Klijnsma: 114 miljoen ESF voor uitdagingen Participatie

Klijnsma: 114 miljoen ESF voor uitdagingen Participatie
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio's op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet. Deze gelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en zijn beschikbaar voor de arbeidsmarktregio's.

De belangrijkste doelstelling van de Participatiewet is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk krijgen. Daarvoor kunnen ESF gelden worden ingezet: voor elke arbeidsmarktregio is een budget gereserveerd. Jetta Klijnsma roept arbeidsmarktregio's dan ook op een beroep te doen op deze ESF gelden: 'De gemeenten staan voor grote uitdagingen als gevolg van de Participatiewet die over enkele weken in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ik roep de arbeidsmarktregio's op deze middelen optimaal in te zetten'.