woensdag, 9. april 2014 - 22:34 Update: 03-07-2014 0:38

Klokkenkluider (50) misstanden intern functioneren NZa pleegde zelfmoord

Foto van logo van NZa | NZa
Foto: NZa
Utrecht

De minister van VWS is een onafhankelijk onderzoek gestart naar het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aanleiding is de zelfmoord van een medewerker van NZa die als klokkenluider heeft opgetreden.

'De NZa wil zich transparant en toetsbaar opstellen en staat achter het besluit van de minister. Zij zegt alle medewerking aan het onderzoek toe. Het externe onderzoek biedt de mogelijkheid transparant en toetsbaar te zijn en gelijktijdig de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen te respecteren', laat de NZa woensdag in een verklaring weten. 

De aanleiding voor het onderzoek is een bezwaarschrift dat een medewerker begin 2014 heeft ingediend tegen zijn beoordeling. In zijn bezwaarschrift stelde de medewerker de over hem opgestelde beoordeling, de zorgvuldigheid daarvan en de omgang met vertrouwelijke gegevens binnen de NZa aan de orde. De NZa heeft direct nadat zij het bezwaarschrift heeft ontvangen de signalen onderzocht en waar mogelijk aangepakt.

Zelfmoord
Op 22 januari heeft deze medewerker zichzelf om het leven gebracht. 'Zijn overlijden heeft ons diep geschokt, en deze schok ervaren wij tot op heden', aldus de NZa.


De NZa heeft aangegeven dat het niet past, zeker gezien de rol van de NZa als toezichthouder, om in deze zaak het eigen handelen te beoordelen.

De minister heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van de heer drs. H. Borstlap. Die onderzoekt de handelwijze van de NZa in het geval van deze medewerker en de werksfeer in de organisatie; het borgen van ICT-veiligheid, vertrouwelijkheid van dossiers en beoordeelt de inmiddels getroffen maatregelen.

Lopende het onderzoek geeft de NZa geen commentaar over deze zaak.