vrijdag, 14. februari 2014 - 16:59 Update: 03-07-2014 0:42

KNAW Instituten ondergebracht onder dak KIT-gebouw

Foto van Tropenmuseum | KIT
Foto: KIT
Amsterdam

KIT en KNAW hebben een intentieovereenkomst getekend over de huur van een deel van het gebouw van het Tropeninstituut.

KNAW is voornemens vijf geesteswetenschappelijke instituten bijeen te brengen in Amsterdam. KIT en het Tropenmuseum blijven ook gehuisvest in het monumentale pand.

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft vanwege het wegvallen van structurele overheidsfinanciering het afgelopen jaar zich geheroriënteerd op de toekomst. De focus van het ‘nieuwe KIT’ richt zich op adviesdiensten en onderzoek. Het betreft KIT Intercultural Professionals en 3 expertise groepen gericht op lage- en midden inkomenslanden. Ook de bekende KIT congresfaciliteiten blijven als onderdeel van KIT hun diensten aanbieden.

De betreffende Instituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zullen gebruik maken van een groot deel van de vrijgekomen kantoorruimte en van de bibliotheekvleugel. Dit wordt zowel door de KNAW als het KIT gezien als een passende bestemming. De advies- en onderzoeksafdelingen van het KIT blijven gehuisvest zowel in het monumentale pand als in het naast gelegen KIT kantoor en op het AMC terrein.

Provincie: