vrijdag, 14. november 2014 - 20:27 Update: 14-11-2014 22:04

Koenders:wereld is instabieler geworden

Koenders:scherper internationaal veiligheidsbeleid nodig
Foto: RVD
Den Haag

Minister Koenders heeft in bij het kabinet aangedrongen op een verscherping van het internationale veiligheidsbeleid voor Nederland.

‘Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en waarden te verdedigen. We zullen in internationaal verband langere tijd moeten werken aan blijvende oplossingen voor de crisishaarden om ons heen. De keuzes van nu moeten ook straks houdbaar zijn’. 

Dit valt in de Beleidsbrief Internationale Veiligheid, getiteld ‘Turbulente Tijden in een Instabiele Omgeving’ te lezen, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. In de brief gaat het kabinet uitvoerig in op crises die Nederland op dit moment raken, bedreigingen die er aan komen en wat Nederland daartegen onderneemt.

Volgens het kabinet is de afgelopen maanden – soms pijnlijk - duidelijk geworden dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. ‘We moeten niet alarmistisch zijn, maar wel realistisch. We moeten ernstig rekening houden met een langdurige periode van instabiliteit in de directe omgeving van Europa. Terwijl het aantal crises wereldwijd afneemt, beleven we in de directe omgeving van Europa turbulente tijden. De toenemende instabiliteit in de internationale omgeving van Nederland raakt rechtstreeks aan onze veiligheid en onze welvaart.’